Contact us


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8 (getting here)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (034) 378 41 00
www.ujd.edu.pl

NIP 573-011-67-75